New challenges 😷 New horizons 💪

[baixa para versión en galego – scroll down for Galician version]

The oldest working lighthouse in the world (yup, we’ve got that, +2000 years and going), and a statue of Celtic King Breogán

Dear Friends,

Galicia Unveiled is reinventing itself. Oh yeah 😎

In the times we’re living in one cannot remain still. It’s necessary to move forward for the benefit of not just ourselves, but society in general, by sharing all the know-how we may have at our disposal.

So Galicia Unveiled is widening its offer drastically, and while tourism and travel will continue to be a strong point, we’re glad to make new services available such as language teaching, translation, cultural consultancy or content creation.

Feel free to explore what we’ve got in store now (see here all the new stuff). And remember, we’re only one click away 😉

 

[en galego] Queridos/as amigos/as,

Galicia Unveiled está reinventándose. Abofé 😎

Nos tempos que vivimos non se pode parar quieto. É necesario avanzarmos no beneficio non só de nós mesmos/as, senón da sociedade en xeral, compartillando todas as pericias que poidamos ter.

Por iso, Galicia Unveiled alarga a súa oferta drasticamente e, aínda que o turismo e as viaxes continuarán sendo un punto forte, alegrámonos de oferecer novos servizos como por exemplo o ensino de línguas, tradución, consultoría cultural ou a creación de contidos.

Dalle sen medo e explora o que temos agora na despensa (mirade aquí todas as cousiñas novas). E recorda: estamos só a un clic de distancia 😉

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s